An toàn khi tắm cho trẻ

Tắm là một công việc thiết yếu và được thực hiện thường xuyên trong chăm sóc trẻ hàng ngày. Tuy nhiên, có một số mối nguy hiểm trong phòng tắm phụ huynh nên chú ý để tránh gây nguy hiểm cho con, bao gồm nguy cơ đuối nước, nguy cơ Đọc tiếp…