Điều khoản sử dụng

Đăng bởi  

Chào mừng bạn đến với website Nhi Sài Gòn ! Để truy cập và sử dụng website này bạn vui lòng đọc kỹ và tuân theo những Điều khoản và Điều kiện sử dụng được liệt kệ dưới đây. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này và Nội dung trang web, bạn đã đồng ý rằng các Điều khoản và Điều kiện này sẽ ràng buộc bạn. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản và Điều kiện này, bạn không nên truy cập hoặc xem trang web này.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi các thành viên Hỗ trợ của chúng tôi.

1. Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Nhi Sài Gòn có thể, tùy theo sự  suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và Nhi Sài Gòn sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử  dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử  Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Website và tất cả các thông tin, hình ảnh, âm thanh, phim, … hay bất cứ dữ liệu nào trên website này được Nhi Sài Gòn viết và/hoặc dịch đều thuộc sở hữu của Nhi Sài Gòn. Khi bạn muốn sao chép nội dung bài viết do Nhi Sài Gòn viết và/hoặc dịch bạn cần ghi rõ nguồn lấy từ Nhisaigon.vn

3. Quyền từ chối bảo đảm

Trên website chúng tôi có thể có nhiều link tới website của các công ty hay đối tác khác, nhưng Nhi Sài Gòn không là chủ quản của các website đó. Nhi Sài Gòn sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ trên các website đó. Nhi Sài Gòn cũng không chịu trách nhiện hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó.

Nhi Sài Gòn không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ an toàn, chắc chắn và tính phổ biến của bất kỳ loại sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay tài liệu nào bạn có được trên website mà không do chúng tôi cung cấp, trong đó bao gồm các dịch vụ của bên thứ ba, tài liệu và thông tin của thành viên… Bạn phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro mất thông tin, chi phí sửa chữa phần cứng hay phần mềm khi không thực hiện theo đúng những nguyên tắc bảo mật trong việc sử dụng website.

4. Vi phạm và Chấm dứt

Nhi Sài Gòn không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào của website vào một trong những việc sau:

  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
  • Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
  • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
  • Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo.
  • Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
  • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Những thông tin này sẽ bị xóa bỏ và quyền sử dụng website của thành viên tương ứng cũng sẽ bị treo, tạm ngưng hoặc xóa bỏ vĩnh viễn.

Bản quyền© 2013 thuộc về Nhi Sài Gòn. Cập nhật lần cuối tháng 06/2013.