Tuyển nữ hộ sinh

Ngày đăng 07/04/2013

Mô tả công việc

● NGHIỆP VỤ TUYỂN DỤNG
+ Nữ hộ sinh

Đang cập nhật

Người liên hệ: Ms Lan

Thông tin công ty  

Tên công ty: Grateful Days
Địa chỉ: Biên Hòa City, Vietnam
Website: http://nhisaigon